งานตกแต่งภายในนั้น มีรายละเอียดมากมายหลายอย่างครับ  บางท่านที่ไม่เคยทำ อาจประสบปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น นักออกแบบ(หรือ Interior Designer)ไม่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการ, ระยะเวลาในการออกแบบที่ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการรับเหมาการจ้างงานในงานตกแต่ง ที่เจ้าของบ้านจะพบกับช่างที่ขาดฝีมือแรงงาน จนถึงขาดความรับผิดชอบ (บางท่านอาจถึงขั้นเรียกช่างไทยว่า “ช่างแม่ง”)

 

นักออกแบบตกแต่งภายใน(หรือ Interior Designer) จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหาต่างๆลง  เพราะมีความเข้าใจในเนื้องาน เข้าใจลำดับขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือสูญเสียทั้งเวลา ตลอดจนกำลังทรัพย์ต่างๆ     เพื่อให้งานตกแต่งภายใน ไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิดนะครับ

www.wallahdecor.com

Leave a comment