Lighting Design กับงานออกแบบตกแต่งภายใน (ตอนที่ 2 )

Lighting Design กับงานตกแต่งภายใน (ตอนที่ 2)

Lighting Design กับงานออกแบบตกแต่งภายใน ในงานออกแบบตกแต่งภายใน ,นอกจากInterior Designer ของเราจะต้องออกแบบ และสร้างสรรค์งาน ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดแล้ว Lighting Design คือขั้นตอนการออกแบบแสงสว่าง ที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน