Interior Designer หรือนักออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

งานตกแต่งภายในนั้น มีรายละเอียดมากมายหลายอย่างครับ  บางท่านที่ไม่เคยทำ อาจประสบปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น นักออกแบบ(หรือ Interior Designer)ไม่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการ, ระยะเวลาในการออกแบบที่ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการรับเหมาการจ้างงานในงานตกแต่ง ที่เจ้าของบ้านจะพบกับช่างที่ขาดฝีมือแรงงาน จนถึงขาดความรับผิดชอบ (บางท่านอาจถึงขั้นเรียกช่างไทยว่า “ช่างแม่ง”)   นักออกแบบตกแต่งภายใน(หรือ Interior Designer) จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหาต่างๆลง  เพราะมีความเข้าใจในเนื้องาน เข้าใจลำดับขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือสูญเสียทั้งเวลา ตลอดจนกำลังทรัพย์ต่างๆ     เพื่อให้งานตกแต่งภายใน ไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิดนะครับ www.wallahdecor.com

OFFICE WORKSTATION

image
image
image

เราใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของวันในการทำงาน โต๊ะทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ฉีกหนีโต๊ะทำงานแบบเดิมๆ ด้วยรูปแบบของชุดโต๊ะทำงานที่จะเปลี่ยนวันทำงานของคุณเป็นวันที่สนุกๆ ทุกๆวัน